تابلوهای چهار وجهی

تابلوهای چهاروجهی نمونه ای از تبلیغات محیطی هستند که مزیت خاص خودشان را دارند و آن قیمت مناسب و در معرض دید بودن است. هم اکنون در شهرستان شهرضا تعدادی از این تابلو ها نصب و بهره برداری شده اند. ادامه مطلب

طراحی تیزر و انیمیشن

ایده پردازی ، طراحی و ساخت تیزر و تبلیغات ویدئویی ، طراحی انواع اینفوگرافیک تجاری به صورت ۲بعدی ، یده پردازی ، طراحی و ساخت تیزر و تبلیغات ویدئویی ، طراحی انواع اینفوگرافیک تجاری به صورت ۲بعدی و ۳بعدی ، ادامه مطلب