مرکز ارتباط با ایرانسل شهرضا کد ۶۲۰۱۱

مفتخریم به عنوان اولین مرکز ارتباط با ایرانسل شهرضا در کنار همشهریان عزیز هستیم در راستای استفاده عموم همشهریان از اینترنت با کیفیت و پرسرعت ایرانسل بر آن شدیم تا در جهت هرچه ساده تر شدن خرید و بهبود خدمت ادامه مطلب